Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Hoorenbeek; 2e 1661 Adriana Cecilia van Eyck, dochter van Michiel, heer van Calfven en Susanna Catharina van Bueren. Laatstgenoemde vrouw schonk hem deze kinderen:

1. Anna Theresia van Eyck, erfdochter van het Kasteel van Blaarthem (waarvan de verdere lotgevallen beschreven zijn in Taxandria XXI p. 130 en vlgd.) h. met Henrick Albert van Dongelberghe.

2. Mechteld van Eyck, stierf 19 Februari 1684, werd in de vorige parochiekerk van Eindhoven begraven onder eene zerk, waarop het wapen van haar en haren man stonden, h. omstreeks 1681 met Lodewijk Willem van Wynbergen, heer van het huis Op Stryp, hiervoren reeds genoemd. ') Op hun huwelijk heeft betrekking de navolgende attestatie van Andreas Winckels, pastoor te Aarle, d.d°. 23 Juni 1681: Ego infrascriptus attestor, quod Ludovicus A. Wynbergen, Arlensis, sit catholicis parentibus, scilicet Ludovico van Wynbergen et Mechtilde van Eyck, legitimo toro natus et quia jam cum domicella Maria van Eyck vere catholica, ipsi in tertio gradu consanguinea, consanguineis ex parte matris multum applaudentibus, appetat inire matrimonium; dico cum magno applausu consanguineorum ex parte matris, illorum enim prosapia esto vere Catholica et ex parte patris in contrarium omnimo de haeretica ad tutorem (confugiunt?), qui avide saepe institit, ut praedictum suum pupillum positum in majori periculo (quandoquidem per devastationes diversis vicibus a Francis factis et onera imposita sit depauperatus) sive per officia, sive per puellam ditiorem ad haeresim alliceret. Ut igitur quam citissime istis tricis subtrahatur, hisce libenter consentio, ut coram parocho praedictae sponsae obtenta

l) In 1686 was hij reeds hertrouwd met Josina van Raveschot tot Waspik, die 11 Januari 1700 in de kerk te Aarle of te Rixtel begraven werd, kinderen nalatende (een dier kinderen was reeds in 1697 overleden, een ander stierf in 1705); in 1706 trad op Maria Johanna Francisca van Liers, eerder weduwe van Tetz, als zijne douairière-

Sluiten