Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Catharina rvan der Bruggen genaamd van Eyck, non in het klooster Annenborch te Rosmalen.

d. Peter van Eyck, die volgt onder I.

e. Josina van Eyck, h. met Peter van Berckel, wien zij schonk eene dochter Maria van Berckel, die huwde met Willem van Boshuyzen Willemszn. en hem schonk 2 kinderen: Roelof en Willem van Boshuyzen. Peter van Berckel hertrouwde na haren dood met Margriet Monicx, bij wie hij verwekte eene dochter Anna van Berckel.

ƒ. Sophia van Eyck, overste van het St. Geertruidklooster te 's Bosch.

g. Catharina van Eyck, non.

I. Peter van Eyck, hiervoren onder d vermeld, woonde in 1554 op het kasteel te Duizel. In 1553 werd hij met het goed te Bladel beleend; van zijnen vader erfde hij nog eene hoeve te Mereveldhoven, die deze in 1517 had gekocht van genoemden kanunnik mr. Michiel van Eyck; waarschijnlijk naar die beide bezittingen werd hij door Sim. van Leeuwen in zijne Batavia Illustrata II p. 863 genoemd heer van Bladel en Mereveldhoven. In 1552 begiftigde hij met het rectoraat der voormelde kapel te Eersel, toen de priester Petrus Colen daarvan afstand had gedaan, Carolus Pensart; in de daarvan opgemaakte akte wordt hij genaamd: nobilis et honorabilis Petrus de Eyck, filius quondam Lucae de Eyck, armigeri. In 1560 was hij reeds overleden. Hij huwde Anna Pels van Milheeze, dochter van Oijsbert, raad van 's Bosch, (den zoon van Johan Pels en Postulina van Campen Arendsd1".) en Johanna van Vladeracken, erfdochter van Milheeze '), (de dochter van mr. Johan van Vladeracken, heer van Geffen en Anna van der Aa).

In een raam van de tegenwoordige Hervormde Kerk te

') De heerlijkheid Milheeze was afkomstig van Jan van der Aa, vrijheer van Bokhoven. Van Johanna van Vladeracken werd zij geërfd door Gerard Pels, schepen van 's Bosch, van wien die weder werd geërfd door diens zoon Jan Pels. Men zie om deze heerlijkheid nog Taxandria XIV p. 192.

Sluiten