Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

De bastaardtak der familie van Eyck.

Gerard van Eyck, in den aanvang dezer bijdrage vermeld, had eenen natuurlijken zoon, Goijart van Eyck geheeten, ') die de stamvader werd van dezen tak, waarvan de leden ook tot de aanzienlijken van Brabant behoorden. Die bastaard was door zijn huwelijk met zijne na te noemen vrouw eigenaar van het huis genaamd In Hispaniën of Spanje, staande aan de Markt te 's Bosch, dat hij in 1508 (Schepenreg. van 's Bosch n°. 103 f 269 vs0) verkocht aan den wijntavernier Joseph, zoon van Henrick Dirckszn. van den Stadeacker, van wien het erfde diens dochter Dirixken, echtgenoote van mr. Godevaert Lombaerts van Enckevoirt, die het in 1558 verkocht (Schepenreg. van 's Bosch n°. 200 f 291) aan Marcelis, zoon van Jan, den zoon van Jan Hermanszn. van Bergen, als echtgenoote van Judith, de zuster van Dirixken voornoemd. Hij huwde Heylwig, dochter van mr. Henrick Ghysels (den zoon van Ghijselbertus, zoon van Dirck Ghysels en Katharina, dochter van Jacob Knode Janszoon) en Elisabeth van Stiphout Jacobsdochter. die hem schonk:

a. Heylwich van Eyck h. met Henrick, zoon van Willem Gysselen, die in 1563 aan mr. Godevaert Lombaerts van Enckevoirt verkocht eene Bouwhoeve, gelegen op Beekveld onder Berlicum bij 's Bosch.

aa. Denkelijk ook nog Adam van Eyck.

b. Frederick van Eyck (Schepenreg. van 's Bosch n°. 133 f 409 vso).

c. Elisabeth van Eyck h. met Goijart van Vechel, rentmeester en schepen van 's Bosch, zoon van Dirck Goijartszn. en Mechteld van Aerle Henricksdr.

') Catharina van Eyck Qoyarts dr, huisvrouw van Henrick van den Broeck, noemde hem haren nepos. Zij legateerde hem eene grondrente uit de bouwhoeve het Laar (Schepenreg. van 's Bosch n0 116 f. 118). Zij stierf omstreeks 1519.

Sluiten