Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Jan Jacob van Eyck, stierf 26 Maart 1657, begraven te Utrecht onder eene grafzerk, waarop zijne acht kwartieren en daaronder het voormelde wapen van van Eyck stonden en dit grafschrift: Wel Ed. Geb. J°r Jan Jacob van Eyk, in sijn leven wijt beroemde en hooggeagte musicijn, Directeur van alle de klokwerken ende horologien op den Dom en de stad Utrecht. ]) Gestorven 26 Martij 1657 en hieronder dit gedicht: Van Eyk van 't braaff geslagt der Baxen leyt hieronder God nam 't hem in 't oog maar gaff 't weer in 't oor, In mond en vingeren en scherpheyd van gehoor,

In fluyt en klokkenspel een aller eeuwen wonder.

Men zie verder over hem Oud-Holland jg. 1883 p. 97 en vlgd. en Navorscher le serie XXIV p. 418. Zijne vrouw was Claeske Peters uit Dordrecht.

II. Caspar van Eyck, hiervoren onder c vermeld, was eerst luitenant der ruiterij in Staatschen dienst, daarna kastelein, dijkgraaf en drossaard der stad en lande van Heusden, stierf op het Kasteel te Heusden 3 Mei 1643, huwde Susanna de Rechtere, begraven te Heusden 12 Juli 1637. Hunne kinderen waren:

1. een kind, begraven te Heusden 16 Januari 1628.

2. Godevaert, gedoopt te Heusden 4 Febr. 1624, leefde nog 1638, doch stierf zonder nakomelingen.

3. Willemijn Heylwich, ged. alsvoren 13 Juni 1625, stierf in dat jaar.

4. Marcellus, ged. alsvoren 31 Jan. 1627, begr. te Heusden 19 Oct. 1635.

5. Barbara, ged. alsvoren 3 Sept. 1628, begr. te Heusden 12 Juli 1637.

6. Johannes, ged. alsvoren 23 Mrt. 1631, begr. te Heusden 23 Apr. 1637.

7. Heylwich Anna, ged. alsvoren 20 Aug. 1634, begr. te Heusden 15 Jan. 1635.

(TaxandSiXVerpe'd123)n ^ ^ Cari"0n dCr St' Jatlskerk te 's Bosch

Sluiten