Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en betaelde voor de maeltijd en wijn 26 st. de man; na den eeten na ons logiment, daar die nagt redelijk wel sliepen. Sanderendaags

Sondags den 14 dito wandelde op de walle, die seer fraij zijn, zijnde de stad seer sterk gefortificeerd; de buijtengesigten van daer seer vermakelijk; van daer na Valkenhof, des Prins zijn casteel; doe na 't Royael Coffijhuijs; vonden aldaer Delprat en Ploos van Amstel, met welke laetsten en mijn rijsconfrater in de Swaen aten; na den eeten reden wij met een coeskar, die wij aen 't Posthuijs veraccordeerde tot f 3.10 na 't campement; gaf 1 gl. op hand en vertrok ten een uure van de Posthoorn buijten de Bospoort en quame ten half drie uuren in de camp; van veeren siende, was mij geen concept te maaken en quam mij alles wonderlijk voor, doch de eerste linie voorbij sijnde, kreeg ik er een denkbeeld van;5) van veeren de prins van Orange zijn tent siende,7) wandelde derwaarts en besagen deselve van binnen, die voorsien is met 7 vertrekken; de eerste, de grootste zijnde, is seer nett met beschildert catoen behange, gelijk mede de volgende en sijn hier verschijde raempjes van lint in gemaakt om te kunnen uijtsien. Van hier wandelde langs de tweede linie voorbij de cavaillerij" op de regten vleugel tot de battaillons infanterij; de eerste voorbij sijnde, quamen wij aen het regiment van Aylva (dat men buijten op de quartien vlaggen sien kan); in dit regiment is den major Ronse, die mijn rijsconfrater wenschte te spreeken, doch zijnedl. was in het hooftquartier te Oosterhoud; wandelde ondertusche door de Waag, dat een straet van tenten is, die men so noemt; aldaer sagen wij de mannier van de campagne; men was er lustig en rustig sonder verdriet; men speelde, men danste en men soop er sig dronke; hier sag men ossen slaen, gints afhouwen, enfin het was hier een klugtig leeven; daer waeren coffijhuijsen en ordinairissen in meenigten; wij ginge in een Frans coffijhuijs en dronken een bouteille bourgonjewijn en van daer retourneerde na het regiment van Aylva, doch

Sluiten