Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den eenen plaats na den ander gaende, wierd ons een klein hutje, van stro gemaakt aangeweesen, daar wij na lang wagtens nog teregt raakten, doch veritabel a la campagne. Wandelende op den Heuvel, dat een groot plain is en daar het hof is; sagen een boom, welkers stam so considerabel dik is, dat ik niet gelove hetselve door 4 menschen soude kennen omvat worde. 10) De kroon van deesen boom is plat van kruijn, doch extraordinair uijtgestrekt in zijn omtreke. Om deselve stonde eenige paarden van de ruijterij, die de wagt hadden. Voor het huijs van de graaf Hompesch stonden altijd twe santinelle en twee ruijters te paart; het huijs is fraij en behoort aen den officier van dat dorp. n) Voor het huijs van de prins van Orange lijd de hooftwagt. Naast het huijs van dien prins stond den tent van Schram van Amsterdam, die daar een galanterijwinkel in had, daar ik een plan van het campement heb. Geenszijden des prins sijn huijs was een limoenadetent, die altijd rijkelijk vol heeren is; vonden de heeren Lecandelen, Sappius etc; deesen sijn het, die ons het strohutje aenweese. De magt van menschen, die hier waaren, briellieerde sterk met hun goude- en silvergeboorde klere en trotseerden tegen eikanderen om het costelijkst. Na een weinig hier vertoeft hebbende, kuijerde wij na een nonneklooster, genaemt Lambertiner; 12) In passant door de straaten van het dorp gaende, sagen verschijde name van barronne, etc. met krijt op de vensters van de burger-huijsen, sodat men weten kan, waar deese en geene logieeren. In onse straat daar wij logierde, was een placaet aengeplakt; den inhoud derselve is, dat ijder sig wagten, 't zij hoeren of andren om het volk te debocheeren, alsmede dat, die een vreemde werver aenbragt, hij een sekere premie daervoor genieten sou.

Al wandelende quamen wij aen het nonneklooster, n) daar dubbelde wagt vóór stond. In hetselven vooraen was gelogieert de graaf. Ter sijden dit logiment was de ingang en spreekkamer van het klooster; de nonnen verkopen hier alle soorten van goed ; wij kogten een kleen flesse au-de-Carme en besaagen

Sluiten