Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het water gelegen door het afslullen van de weg, hetgeen hij niet heeft willen weeten, dogh het geseltschap, dat er bij was, heeft het ons naderhand verhaelt. Van Keulen verhaelde ons eevenwel, dat se van een ongemakkelijke Venloosen rijs gekome waaren en dat se gaeren na het campement wilde, doch veranderde van concept en ginge s'andrendaegs na Rotterdam.

Na gegeeten te hebben, namen wij onsen rust en vonden wel gelogieert te sijn. S'andrendaegs

Woensdach den 24 dito s'morgens ten 6 uuren betaelde onsen hospes; nam afschijd van onse neven Van Keulen en vertrokken met een hengst, zijnde een vaertuijg sogenaemt. na de Hoogen-Swaluw. Wanneer wij op het ruijme water quamen, dat 2 k 3 uuren wijd is, kreegen wij een harde koelte en swaaren reegen, waerdoor het water seer onstuijmig was, en hadde veel moeijte over te komen, doordien seer scharp seijlen moest, doch ten 11 uuren quame op de Hogen-Swaluw, een dorp zijnde. Aldaer wierd ons vertelt, dat een koopman van Dort, (N.B. de heer Nahuijs bekent) bij het campement in een seer ondiepen put van pas één voet water verdronken is. Aten de spijs, die wij bij ons hadden, en vertrokken met een huifkar, die wij afhuurden, ten half één uuren van daer en quame ten half drie ure te Oosterhoud. Ginge ten eerste na Van Son, daer ik mijn kamer met d'heer Hodtson had; vernam ten eersten na logiment voor d'heer Marcus, die wij tÈn eersten bij onsen hoppitaes moeder verkreege; veraccordeerde tot deselve prijs, als wij bij Van Son gaven, te weete een gulden per nagt en its voor de kinderen; gedaen hebbende, schreef na Amsterdam. Terwijl quam de heer Hodtson, mijn eerst rijsbroeder, (die uijt was) thuijs en tesamen thee gedronken hebbende, wanwelde wij na den Heuvel; aaten bij Van der Dussen een wijnig vlees en dronke Moeselwijn. Gedaen hebbende, ginge

Sluiten