Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Leven van William MacKinley.

Vijf en twintigste President der Vereenigde Staten van Noord Amerika.

HOOFDSTUK I.

AFKOMST EN GEBOORTE.

Er is éen ding in de afkomst van President MacKinley dat vooral hem aantrekt wien Nederlandscli bloed door de aderen vloeit. En dat is dat sommigen zijner voorzaten vroeger ingezetenen zijn geweest van de Zeven Vereenigde Provinciën, roemruchtiger nagedachtenis. De grootmoeder toch van den President, mevrouw James McKinley, geboren Rose was afstammelinge van een dier Puriteinen die in het begin der zeventiende eeuw 0111 des geloofs wille naar Holland vluchtten. Ook de voorvaderen zijner eigene moeder vertoefden korter of langer tijd in de gastvrije Nederlandsche Republiek.

Trekt dit in McKinley's afkomst den Nederlander aan,

Sluiten