Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er is m zijne voorouders nog meer dat hem aantrekt die hart heeft voor den Naam en de zaak des Heeren. En dat is dat McKinley's voorzaten hun geboorteland verlieten om wille van geloofsvrijheid. Dat de Puriteinen, en dus ook de voorouders van McKinley's grootmoeder en moeder om wille van den Naam des Heeren Engeland verlieten, 't is overbodig om daarop te wijzen. Ieder weet dat immers. Maar dat ook de eerste McKinley's die herwaarts kwamen hier heen trokken om wille van gewetensvrijheid op het stuk van godsdienst, mag evenzeer met blijdschap worden gezegd. Die voorvaderen woonden oorspronkelijk in Schotland en warén stoere Presbyterianen. Gelijk zoovele Schotten verzetten zij zich met hart en ziel tegen de ceremoniën der Engelsclie Staatskerk. Daarom werden zij jaren lang vervolgd en soms ten bloede toe. Uit zucht naar vrijheid togen zij eerst naar Ierland. Maar ook daar vonden ze niet wat hun hart zoozeer verlangde: volkomene vrijheid om God te dienen naar hunne opvatting van 's Heeren Woord. Daarom gingen in 't jaar 1750 de twee broeders James en William McKinley naar de Nieuwe Wereld. Daar zouden ze ongestoord God kunnen dienen. Daar waren heerlijke uitzichten op maatschappelijk gebied. De laatsgenoemde vestigde zich in het Zuiden onzes lands. James McKinley vertrok naar den staat «Pennsylvania. Hier huwde hij en zijn zoon David was een der eersten die in het leger van Washington streed tegen Engeland en voor de onafhankelijkheid. Met lof diende hij zijn jong Vaderland. En zeker ook wel met lust. Geen wonder, waar de jaren- en eeuwenlange overheerder van den Schot en verdrukker van den Ier voor hem stond en hij kans kreeg nu eens even met hem

Sluiten