Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

MacKINLEY'S JEUGD.

Niet zoo heel lang bleef de familie McKinley in Niles. De zorgvuldige huismoeder, altijd de besturende geest van het gezin, was zeer begeerig dat hare kinderen eene goede opvoeding zouden ontvangen. Een veel betere dan het kleine Niles met zijne gewone lagere of district school hun kon geven. Twintig mijlen zuidoostwaarts, in Mahoning County lag het stadje Poland. Daar was een ,,seminary," eene soort hoogere burgerschool voor jongens en meisjes. Daar, meende mevrouw McKinley, was de plaats 0111 haar kroost te doen drinken van de fontein der wetenschappen, en toen William nog een knaapje was gelukte bet haar haren man te overreden om derwaarts te verhuizen. En zoo toog de familie naar Poland en nam intrek in een groot houten, wit geverfd huis, met groene blinden, geheel gebouwd naar Nieuw Engeland's patroon. Poland was hoofdzakelijk bevolkt door lieden die van Nieuw Engeland waren overgekomen. De eigenaardighede.n van dat deel der Vereenigde Staten vond men ook hier. En daar bij mogen we wel eenige oogenblikken stilstaan omdat zij in meerdere of mindere mate invloed uitoefenden op het karakter en de levensbeschouwing van hem die later het hoofd onzer natie werd. Vooral op twee dier eigenaardigheden der Nieuw Engelanders zul-

Sluiten