Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v~. wrignr, ötepnen en Abby Kelley roster, kwamen hier jaarlijks door om de vrijheid der negers in het Zuiden te bevorderen. Niet verre van Poland, in 't stadje Salem gaf men een blad uit tegen de slavernij, Anti-Slavery Bugle, een weerklank van Garrison's courant de Liberator of Bevrijder. In Poland zelve, beweerde men, was een station van den beroemden „Ondergrond Spoorweg," dat is de weg en de vervoermiddelen om slaven die uit Virginia gevlucht waren, onder bedekking van nachtelijke duisternis, naar Canada te brengen, waar ze de begeerde vrijheid konden genieten. McKinley was nog geen acht jaren oud toen de beruchte Vluchtelingen Slaven Wet in 1850 door het Congres werd aangenomen, eene wet die zoozeer tegen den zinder burgers van Poland was dat ze openlijk verklaarden niet op te zullen houden met het voorthelpen van vluchtende slaven, wat het dan ook mocht kosten. Van dit alles hoorde de toekomstige president zeker zeer veel, en ongetwijfeld oefende het invloed op zijn karakter uit.

Ook wat godsdienstige verdeeldheid aanging, was Poland en omtrek een tamelijk getrouwe afdruk van Nieuw Engeland. Alexander Campbell, de stichter der zoogenaamde Disciple Kerk*, die alle Belijdenisschriften wegbant en zich alleen aan den Bijbel, of liever alleen aan het Nieuwe Testament, wil houden, predikte in die dagen herhaaldelijk in die Streken. De Dunkards waren er, vooral van andere kerkengroepen onderscheiden door hun gebruik van voetwasschen. Nabij Poland, te Omish, was een godsdienstig gezelschap dat om des gewetenswille geene knoopen duldde op de klee-

* Zelve nonnen zij zich „Christian Church," „Church of Chrisv'—niet heel bescheiden!

Sluiten