Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eJP hem gr°otelijks in het vestigen eener goede reputatie. Ook gaf het hem gelegenheid om zich in elke crimineele zaak die voor het gerecht kwam te oefenen en te toonen wat er in hem zat. En dat alles werkte mede dat toen onze held zes en twintig jaren telde, hij voor de balie zoowel als in de politiek reeds een man was, waar men mede te rekenen had en dien men waardeerde.

Sluiten