Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdstuk x.

DE GOUVERNEUR VflN OHIO.

,,Vreugd en droefheid gaan te zauu In dit hachlijk leven;

Rozen, zacht en aangenaam

Worden ons gegeven; Doornen zijn er meer of min

Aan de onmisb're stelen;

Veel dat zóet is aan 't begin Heeft aan 't eind iets bitters in."

,,Het leven is een staat van oorlog; tegenspoed, De post van eer voor 't echte heldenbloed."

(Nicolaas Beets.)

„McKinley is verslagen voor het Congres"! Zoo deelde de telegraaf in het najaar van 1890 een bericht msde dat velen met verbazing vervulde. McKinley.de liidir der Republikeinen, de hoofdauteur van het bekende wetsontwerp nog maar pas aangenomen door 's lands regeering. Hoe kon dat toch? Alweer door de twee oorzaken in een vorig hoofdstuk besproken. De Democraten waren weer aan het ,,gerrymanderen" geweest. Zij hadden het achttiende kiesdistrict in Ohio weer eens verdeeld. De oude Republikeinsche counties Mahoning en Columbiana hadden zij er nu uit gedaan en de twee steevaste Democratische counties Wayne en Holmes hadden ze aan Stark county met zijne Democratische tendenzen toegevoegd zoodat ze er op reken-

Sluiten