Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dat er nu ongeveer vier duizend stemmen boven de helft tegen hem zouden zijn. En daarenboven hadden zijne tegenstanders getracht om de kiezers aan hem ontrouw te maken door rond te bazuinen dat de McKinley Bill de prijzen van allerlei levensbenoodigdheden zeer had doen stijgen. Zelfs wordt er gezegd dat men in Holmes county mannen rondstuurde die zich voordeden als kramers (peddlers) in allerlei blikwaren. Deze heeren klopten bij de landbouwers in die streek aan en boden hun gewone blikken drinkbekers (tin cups) aan. „Hoeveel vraagt gij daarvoor?" vroeg menige boer of boerin. „Precies éen dollar per stuk!" „Maar man, zijt gij gek, vroeger kochten wij die altijd voor vijf of 10 cent!" „Het kan best wezen," was het antwoord, „maar we kunnen ze nu niet voor minder verkoopen. De McKinley Bill heeft zulke zware invoerrechten op blik gezet dat de prijzen van blikwaren thans enorm hoog zijn geworden." Natuurlijk, door zulke practijken werd meer dan een onnoozel landman, op eigen voordeel bedacht, tegen McKinley in het harnas gejaagd. En hoe onze held nu ook rondreisde en overal redevoeringen hield om het volk beter in te lichten, ditmaal verloor hij het. Toch had hij de groote meerderheid die tegen hem was, zooals we zeiden 4000 stemmen, tot het kleine getal van 303 teruggebracht. Maar toch—hij was verslagen. Zijn zetel in 't congres werd door een ander bezet. Dat moet bitter geweest zijn voor McKinley.

Het ging hem echter zoo ongeveer als met Jozef in Egypte. Ook hij kon later zeggen dat wat hem ten kwade was bedacht, ten goede voor hem uitliep. Want de teleurstelling van 1890 ontsloot voor hem den weg tot den gouvernements-

Sluiten