Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over uag piaais en wab veigcz.ciu. vd 11 ai uc iumi iiv.migii^u van optochten, muziekkorpsen en zangvereenigingen die men som? bij ons vindt. Een van deze vereenigingen had een lied gemaakt dat de aandacht trok. Het was armzalige rijmelarij maar het was eene profetie die vervuld werd.

„The man will fareslimly Who opposes McKinley In eighteen ninety-six."

In Topeka reed een Populisten ex-procureur generaal in de wielrijders parade die McKinley, hem ter eere, naar de spreekplaats begeleidde.

,,Hoe kunt gij, die onzen gouverneur (I,leuelling) zelf op de Populisten Conventie nomineerde, zóo iets doen?" vroeg iemand hem.

En het antwoord was echt Amerikaansch en overdrijvend: ,,Ik geloof in eer te geven aan een gouverneur die niet stelen wil en niemand heeft McKinley nog ooit van diefstal beschuldigd. Hij heeft het er nooit op toegelegd om het 't lagere element in de maatschappij naar den zin te maken. Dat heeft onze gouverneur gedaan. Indien deze Populisten troep dit jaar weer verkozen wordt zullen zij zelfs de bergen van Missouri binnen twee jaren tijds gestolen hebben."

Natuurlijk laten we de beschuldiging tegen de destijdsche beheerders van den Zonnebloem Staat geheel voor rekening van den ex-procureur die zeker boos was geworden om de eene of andere stichtelijke of onstichtelijke reden. Wij deelen de anecdote alleen maar mede om te doen zien dat McKinley zich ook onder zijne tegenstanders achting had verworven.

Op zijne reize door Kansas sprak de Majoor binnen twee

Sluiten