Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melding van een privaat leven zonder blaam. Zij spreken van vierjarigen heldhaftigen dienst als een jong soldaat .(boy soldier) op de slagvelden der Republiek onder zulke dappere generaals als Philip H. Sheridan. Van twaalf jarigen uitstekenden dienst in de hallen van 't congres, in gemeenschap met groote leiders van het Republikeinisme. Vier jarigen dienst vermelden zij als gouverneur van Ohio. Maar—boven alles—naar tegenwoordige eischen gemeten (munt hij uit) als leider van het Huis der Volksvertegenwoordigers en auteur van de McKinley Wet, eene wet onder welke de arbeid een beter loon ontving en het land grootelijks toenam in welvaart.

Geen andere naam voldoet zoo volkomen aan de eischen van het Amerikaansch volk en geen ander man beheerscht zoo absoluut hunne harten en hunne genegenheden. De pijlen van nijd, kwaadwilligheid en achteruitzetting liggen gebroken en schadeloos aan zijne voeten. Zij zijn aireede afgeschoten en te vergeefs verschoten. De pijlkoker is ledig en hij is ongedeerd. En dit is zóo omdat het volk hem kent, hem vertrouwt, hem gelooft, hem bemint, en geene poging om hem te onderschatten kan slagen. Zij weten dat hij een vaderlandslievend man is en zij weten dat hij een Amerikaan is uit de Amerikanen. Zij weten dat hij wijs is, dat hij bekwaam is en waar, en zij begeeren hem als president der Vereenigde Staten.

Zij hebben dit aireede te kennen gegeven, niet in dit of dat deel (onzes lands) maar in al de staten en al de deelen er van, van Oceaan tot Oceaan en van de Golf tot de Meren. Zij verwachten van ons dat wij hun een kans geven om voor hem te kunnen stemmen. Het is onze plicht om het te doen. Indien wij dezen plicht vervullen zullen wij vreugde geven aan hunne harten, begeestering voorden veldtocht en triomfante victorie voor onze zaak, en hij op zijne beurt zal ons eene administratie geven onder welke het land een nieuw tijdperk van voorspoed te huis zal binnen gaan, en

Sluiten