Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer de verpersoonlijking is der Kepublikeinsche politiek die het land voorspoedig maakte en hield, dan eenig ander burger." Maar alzoo sprak de Democratische World uit dezelfde groote stad van het vroegere Nieuw Nederland: ,,De nominaties te St. Eouis zijn een triomf voor de geldmacht, voor den alleenhandel en voor de schraapzucht. Majoor McKinley is de verkoren Apostel van deze machten, hun eigenaardige vertegenwoordiger en advocaat." Welk een verschil in oordeel! De buitenlandsche pers was over het algemeen maar weinig op haar schik met McKinley's benoeming. Wat we liefst toeschrijven aan vreeze voor het eigen welzijn. We sluiten dit hoofdstuk met een paar oordeelvellingen aan die pers ontleend. De Independance Beige, te Brussel, schreef: ,,Het is onmogelijk om de nominatie van McKinley met tevredenheid te beschouwen. Zijn naam is een manifest vol bedreigingen tegen Europa. Hij is synoniem met een bijna uitsluitend tarief. Rondom McKinley zijn daarenboven vergaderd al de Jingoes en Chauvinisten die zich bemoeien met de Cubaansche kwestie en met het Venezuela dispuut." Het Amsterdamsche Handelsblad dacht evenmin gunstig over deze nominatie. Aldus luidde het slot van een artikel hierover: „Indien McKinley verkozen is zal hij staan bij het Republikeinsche devies: ,Aan de overwinnaars behoort de buit.' Hij zal zich omringen met persoonlijke vrienden in welker handen hij zoo zacht als stopverf zal zijn. Zijne buitenlandsche politiek zal geleid worden om applaus van de galerijen te erlangen en zulke toepassingen van de Monroe leer mogen met vertrouwen verwacht worden als tot onverwachte gevolgen zullen leiden. Eene kalme toekomst kan niet voorspeld worden voor de Vereenigde Staten met McKinley als president."

Sluiten