Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeering is overweldigend boven de schitterendste hope van da „gezond geld'' enthusiasten. Het groote conservatieve, vaderlandslievende gevoel van het land heeft met groote kracht gesproken. De bolwerken van wet en orde in deze republiek zijn oninneembaar." De London Times sprak: „Het Amerikaansehe volk heeft de gelukwenschen van de geheele wereld verdiend. Zij hebben het karakter der Republiek voor eerlijkheid en waardigheid gehandhaafd." Bladen in Canada spraken op dezelfde manier. Ook de Duitsche couranten merkten hetzelfde op, ofschoon b.v. de Tcigeszeituvg niet kon nalaten te zeggen: „De victorie is behaald door 't goud der bankiers en groote kapitalisten die ongeloofelijke sommen onder de kiezers verdeeld hebben." Op den vijfden November zond de heer Bryan een telegram met gelukwenschen aan McKinley, er aan toevoegend: „Wij hebben de vraagstukken onderworpen aan het Amerikaansehe volk en hun wil is wet." Ja, waarlijk. lin volgens dien wil zou straks den held van ons verhaal de groote eere beschoren worden, eene eere die we grooter achten dan de kroning van Keizer of Czaar—hij zou worden ingezworen als President dek Vereenigde Staten.

Sluiten