Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te belasten. Het Diugley Tarief was een eenigszins bemiddelende maatregel, niet geheel naar den zin van eenige bepaalde partij, maar de werking er van was wat men begeerd had. Zij leverde aan het land genoegzame gelden op om de onkosten der regeering te bestrijden in dagen van vrede, en evenzeer bereikten de beschermende provisies er van het voorgestelde doel. Herleving der industrie en verbetering van den handel begon langzamerhand door geheel het land zich te openbaren. Vooral de uitvoerhandel nam onder de administratie van McKinlev, met name gedurende het laatste gedeelte er van eene ongekende vlucht, zoodat heel de wereld er zich over verbaasde, ja wat meer is, er een dreigend gevaar in begon te zien en dat tot op den huidigen dag doet. Binnen een kwart eeuw tijds heeft onze uitvoer zich meer dan verdubbeld, en nog gestadig neemt hij toe. In 1898 b.v. bedroeg de totale waarde der naar het buitenland uitgevoerde goederen de kapitale som van $1,200,000,000, de waarde van wat in ons land werd ingevoerd tot het bedrag van $600,000,000 overtreffend.

Zoo begoh dus de heer McKinley met de vervulling van wat hij plechtig op zich had genomen in betrekking tot het tarief, de eerste en dringendste behoefte. Hoe hij de overige zaken in het partij-programma genoemd, trachtte te behandelen, hopen we in een nieuw hoofdstuk te zien.

Sluiten