Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedwongen om met geweld van wapenen tusschen beide te komen om het pleit te beslechten ten gunste der verdrukte Cubanen. Twee oorzaken leidden hem daartoe: De gruwelen en moordtooneelen door den Spaanschen opperbevelhebber op Cuba aangericht en het in de luchtvliegen van een onzer oorlogschepen in de haven van Cuba's hoofdstad. Bespreken we dat in een volgende afdeeling.

Sluiten