Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXI. DE STORM BREEKT LOS.

o Droevig Land, bijna Woestijn,

Daar God en Vrijheid is verdwenen,

Daar Hel en Dwang bewoonders zijn! De dag, als alles schijnt verlooren, Als Vorsten weigren u te hooren, En ieder uwe klachten schroomt, Als Wanhoop heerscht in ziel en zaaken,

Die dag zal uw verlossing naken

(O. Z. Van Haren.)

Als uiterste remedie zond Spanje in 't laatst van 1896 een man naar Cuba die bij heel de beschaafde wereld in slechten reuk stond. Het was de generaal Weyler, een man \an Duitsche afkomst maar door en door „Spaansch" in hart en nieren en in methode van oorlog voeren. „Weyler de Slachter," ,,de Alva der Negentiende Eeuw," ,,de Hyena van Spanje," dat waren titels die men hem somtijds toekende. Met harde hand trachtte hij den opstand meester te worden. Hij deed veelzins als de Britsche opperbevelhebbers in Zuid Afrika. Zij hebben het hem wis afgekeken! Soms werden groote overwinningen uitgebazuind. Dan werd er geproclameerd dat er alleen maar enkele kleinere troepen van opstandelingen waren overgebleven. \\ ederom werd er een bevelschrift uitgevaardigd dat men met de gevangen rebel-

Sluiten