Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zesjarig dochtertje geslacht werd en daarna schoot men haar een kogel door het hoofd. Een andere jongedochter werd opgehangen en een opschrift aan haar lijk gehecht, gaf te lezen: ,Den dood aan alle deelnemers aan de rebellie.' In November, 1895, werd Kolonel Molina geslagen bij Cayo Espino door den Cubaanschen Generaal Eacret. Molino een zaagmolen aldaar binnen tredende, bemerkte dat zich eenige personen in het zaagsel verborgen hadden. De soldaten schoten er op in. Later rond men er dertig lijken van mannen, vrouwen en kinderen. Een Spaansche kolom trok Guatao binnen. De inwoners werden tot in hunne huizen achtervolgd en in hunne eigene kamers doodgeschoten. Ouden en kranken werden in hunne legersteden vermoord

,,Een brief gevonden op het lijk van een Spaansch soldaat, luidde als volgt: ,Nu worden al de gevangenen het hoofd afgeslagen. In alle kolommen zijn er mannen, die de kleedij van de bevolking des lands dragen, met verborgene wapenen. Men treedt alle landhoeven binnen, noodigt de bewoners buiten en doodt ze, daar alle troepen orders hebben om allen, die men gevangen neemt, te dooden.' Die arme lieden zouden dan gevangenen heeten! Men weigerde zelfs de geslachte Cubanen te begraven, zeggende: ,Cubaansche lichamen zijn voor de honden en de zwijnen.' Velen der ongelukkige inboorlingen werden voor levenslang verbannen naar de eilanden bij de Afrikaansche kusten. Men verzocht Weyler om het Roode Kruis toe te staan beide de Spaansche en Cubaansche soldaten die gewond waren op het slagveld, te verzorgen. Weyler beantwoordde dit edel en onpartijdig verzoek met een: ,Neen, wij verlangen het

Sluiten