Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n.ooue jvruis niet. vv ij Diengen alle gewonde rebellen om, zooals ze verdiend hebben. Ze zijn verraders en verdienen den dood. Wat mijne eigene gewonden betreft, daar kan ik zelf- wel voor zorgen.' De hospitalen der opstandelingen werden overal verwoest. Patiënten, dokters en ziekenoppassers, ze werden allen, zonder uitzondering, vermoord." Tot zooverre de aanhaling.

Zoo hield Spanje tehuis op Cuba destijds. Is het niet gruwelijk—hartverscheurend? Hoe kon de Heere der Heirscharen het dulden?

Ook personen die Amerikaansch burgerrecht bezaten werden door Weyler mishandeld. •

Daarbij kwamen de ellenden van het zoogenaamde Reconcentrado stelsel. Om den opstandelingen alle hulp van die zijde af te snijden gebood Weyler dat alle niet strijdende Cubanen zich zouden concentreeren—samentrekken, binnen de Spaansche legerplaatsen of minstens binnen het bereik der Spaansche kanonnen.

In kampen, goed omringd, vooral door ijzerdraad, en bewaakt door schildwachten, of anders binnen wel omringde steden werden nu de Cubaansche vrouwen en kinderen, en zulke mannen als om een of andere reden niet naar de opstandelingen waren gegaan, vergaderd. Hunne woningen verbrand, hunne oogsten verwoest, hun geld geroofd. Zonder kleeding soms en deksel werden de ellendigen samengebracht onder dit Reconcentrado stelsel, gelijk de Spaansche Term luidt. Slechts eene zeer beperkte hoeveelheid lands rondom die plaatsen was hun tot bebouwing overgegeven. In die legerplaatsen moesten ze maar zeiven zien om zich levensbenoodigdheden te verschaffen. Natuurlijk, alle han-

Sluiten