Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIÏI.

DE ZEESLAG BIJ MANILLfl.

"Seehelden! wacker volk! peckbroecken! rappe gasten! Op, ruckt nu wederom de vlaggen van de masten;

Gaet, jaeght eens op een nieu den Spanjaert over boort!

De see en haer gevolgh, daer zijt ge toe gewent,

Daer is uw eigen huijs, uw eigen element.

Al wat op aerde leeft, al watter is geschapen,

Dat kent zijn eijgen kracht, en weet zijn eijgen wapen, Jae, weet wat hem gemack of eenig voordeel doet, E11 hoe het naer den eijsch sijn vijant krencken moet. De leeu vecht met de klau, de stier gebruijckt den horen, Het paert slaet met den voet, een haen met felle sporen— De see is uw geweer, gebruijckt daar uw gewelt,

Daar is geen twijfel aan, de Spanjaert moet geve li!"

Het was de Nederlandsche dichter Jacob Cats die in 1637 dit vermaan aan zijne landgenooten toeriep in een gedicht, vervaardigd toen M. H. Tromp admiraal werd. Het was de Amerikaansche president William McKinley die in 1898 iets dergelijks, maar veel korter en krachtiger door middel van een telegram toeriep aan onzen krijgsheld George Dewey, die door de uitvoering er van ook admiraal werd. Het beroemde telegram: „Capture or destroy the Spanish fleet."

Dewey was toen de oorlog uitbrak met een eskader aan de zuidoost kust van China, nabij de Britsche bezitting Hong

Sluiten