Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vloot had McKinley's bevel trouw uitgevoerd. De Spaansche vloot was vernield, en dat totaal. Dewey had zelfs meer gedaan dan het telegram hem gelastte. Hij had eene versterkte plaats ingenomen. En het uiteindelijk gevolg zijner victorie bracht ons land tot een gewichtig keerpunt in onze geschiedenis. Het bracht het gewichtige vraagstuk van koloniale bezittingen in 't verre Oosten, voor de rechtbank van het verstand en ' t geweten onzes volks. Aireede den elfden Mei besloot de regeering troepen naar de Philippijnen te zenden onder bevel van generaal Wesley Merritt. Veertien dagen daarna verlieten 2,500 man San Francisco. Inmiddels staken de opstandelingen in die eilanden stouter dan ooit het hoofd op. Den zesden Juni telegrafeerde Dewey dat de rebellen verschillende overwinningen hadden behaald in de provincie Cavite en 1800 man en 50 officieren der Spanjaarden hadden gevangen genomen. Daags na dien proclameerde Aguinaldo, het hoofd der opstandelingen de onafhankelijkheid der Philippijnen onder de bescherming der Vereenigde Staten. Zeventien Juni rapporteerde Dewey dat Aguinaldo feitelijk Manilla omsingeld had. -De beste verstandhouding heerschte tusschen den leider onzer vloot en die der Philippijnen zoolang Dewey in die streken bleef. Helaas! waarom duurde dit niet voort, evenals op Cuba?

Sluiten