Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIV.

DE OORLOG IN DE WEST INDIEN.

Zoo was er dan te Manilla eene Spaansche vloot vernield. Onze steden aan de kusten des Stillen Oceaans konden nu geheel vrij adem halen. Maar onze zeehavens aan de oostkust waren niet geheel zonder bezorgdheid. Waarom? Omdat de telegraaf ' t bericht had gebracht dat eene Spaansche vloot met vier gepantserde schepen en drie torpedo-boot vernielers de Kaap Verdische eilanden had verlaten om naar de Noord Amerikaansche kusten te stevenen. Wat, zoo dit eskader onze zeesteden eens beschoot? vroeg meer dan een beangstigd oosterling. Onze vlootvoogden Sampson en Schley ontvingen nu last om die tweede vloot op te zoeken en in bezit te nemen of te vernielen. Maar waar, waar zou men de vloot vinden? De Oceaan is zoo groot. Temeer daar de berichten over dit eskader van admiraal Cervera, zoo heette de opperbevelhebber, zoo vaag en tegenstrijdig waren. Nu heette Cervera hier, dan weer daar te zijn. Het was een verstoppertje spelen naar het scheen. Weken duurde dit.

Inmiddels deed onze regeering wat zij kon om een leger gereed te krijgen tot een inval in Cuba, om met Gomez en zijne dapperen samen te werken tot den val van Spanje. Op 25 Mei werden 75,000 andere mannen te wapen geroepen.

Sluiten