Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXVII.

McKINLEY EN DE BOEREN.

. ,The lost for gold and lost for empire found

That the bold Dutchman dared their way to block:

They joined their force to sweep him from the grouad; Move. said the Sea: I will not said the Rock.

For twenty years the Sea has shouted. Go:

For twenty years the Rock has answered. Xo!

Xow breaks the tempest! Xow the lightnings leap! And Boer and Briton join in final strife.

And we. afar. be wildered sit "

( Edzcard /. Wheeler.)

Twaalf October. 1S99. Lang znlt gij in herinnering blijven bij "t Hollandsche ras. waar t ook zijne tenten opsla. De teerling werd toen geworpen. De oorlog verklaard tusschen de Zuid Afrikaansche Republiek en den Oranje Vrijstaat aan de eene. en Groot Brittanje aan de andere zijdeOp dien dag beantwoordde Engeland kort en ontkennend het beroemd ultimatum van president Kruger. Op dienzelfden dag betraden generaal Koek en zijne mannen biddend den met het bloed der Afrikaners ge wijden grond van Xatal. Eene jammerlijke, vreeselijke. bloedige worsteling begon toen. Eene worsteling op leven en dood. Een rassenstrijd. En toch een kamp tusschen mannen die belijden te buigen voor éen God. te beminnen éenen Heer. te staan opeen fondament! Een strijd met eene overmate van on-

Sluiten