Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te nemen en het woud te doorkruisen om beer of heit terneei te schieten voor voedsel. Niet alleen was haar taak het gevelde dier naar hare schamele woning te sleepen, maar zij moest liet ook slachten en koken. Zij was gedwongen om de huiden der herten te bereiden en tot kledingstukken voor man en kinderen te fatsoeneeren. Lincoln bezat dan ook in de eerste jaren niet in letterlijken zin een „jongenskiel die om de schoudeis glijdt .

Op zijn hoofd was jaren lang geen beter deksel dan de huid van een raccoon met de breede staart naar achteien, als een soort versiersel. Barrevoets te gaan, zelfs in het koudste jaargetij, was meer dan eens noodzakelijk, en het beste wat moeder Lincoln voor haar kinderen kon maken was een soort sokken, van dierenhuiden. Des avonds was er in de schamele woning geen beter licht, dan wat het vuur in den haard verspreidde.

Toen Abraham Lincoln vier jaren oud was, wist zijn vader zich op de een of andere manier een betere boerderij te verschaften, gelegen aan Knob Creek. Twee honderd vruchtbare akkers noemde hij de zijne, en een beter huis werd hun tot woning. Maar Thomas Lincoln had geen lust om de vlijtige hand te leggen aan deze akkers, en verbouwde slechts genoeg om zijn huisgezin te voorzien van een weinig meel en een weinig melk, en eer de kleine Abraham zeven jaren oud was, was zijn vader genoodzaakt om de veelbelovende plaats aan anderen over te t oen.

Al wat hij voor zijne rechten kreeg bestond uit 20 dollais ia contant geld en tien vaten whisky. Met de vaten en heel zijne bezittingen begaf Thomas Lincoln zich op een eigen gemaakte platgeboomde boot naar Indiana. Maar toen zijne primitief vaartuig kwam aan de plaats waar het riviertje, dat hij bevoer, zich uitstort in de groote Ohio Rivier, vermeesterde c e sterke'stroom het lompe vaartuig, en Thomas Lincohi kwam met last en vracht in het schuimende water terecht. Gelukk g waren er enkele lieden aan den oever die Thomas Lincoln en een -edeelte van zijne goederen wisten op te visschen, en de man

vervolgde zijnen tóch. op de Ohio Eivier tot aan Thompson'.

Sluiten