Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Vereenigde Staten een beschamend voorbeeld voor u in dit opzicht, zelfs tegenover uwe eigene lieve moeder?

Het schijnt dat de verstandige Sally Lincoln reeds spoedig bemerkte, dat haar stiefzoon bijzonderen lust had tot studie en aanleg om het geleerde zich zóó eigen te maken, dat hij het aan anderen kon vertellen op onderhoudende manier.

Zij hielp hem daarom gedurig om goede boeken machtig te worden. Het leven van Washington, beschreven door Weems, was het eerste boek dat Lincoln door eigen arbeid verdiende in die dagen.

Hij had het werk geleend van een buurman, die Crawfort heette, naar het schijnt een soort Nabal die met een Abigaïl gehuwd was.

Het boek lag des nachts op een plankje, aan een der zijden van het blokhuis. De regen kwam onverwachts het huis binnen door een lekke plaats in het dak en bedierf het boek. Abe was ten einde raad en met bevend hart begaf hij zich naar Crawfort om van het onheil verslag te doen.

Crawfort keek den armen knaap aan met dreigende blikken en vroeg hem wat hij zich nu voorstelde te doen. Abe bood aan eenig werk voor hem te doen om het verlies te vergoeden. De man eischte drie dagen arbeids in het korenveld.

„En betaalt dat dan voor het boek, zoodat ik het mede naar huis nemen kan en houden?" vroeg de pioniersjongen. In spanning wachtte hij op bescheid.

Het schijnt dat Crawfort wat zachter gestemd werd door Abe's eerlijke belijdenis van het onheil en zijne gewilligheid om de schade te vergoeden en daarom beloofde hij van alle verdere aanspraken op het bedorven werk af te zien. En zoo werd Lincoln eigenaar van zijn eerste boekwerk.

En zoo trouw gebruikte hij het, dat hij later, op het slagveld van Trenton staande, het gevecht dat aldaar plaats greep in Washington's dagen, nauwkeurig beschrijven kon.

Cooper's „Leather Stocking Tales," vol geschiedenissen der Indianen, werd in dien tijd ook een bekende in het blokhuis en

Sluiten