Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€en nieuw land van belofte, gelijk hij dat vroeger had gedaan in betrekking tot Indiana. De jonge staat Illinois, west van Indiana, begon hem aan te trekken als een ander en beter aardsch Kanaan.

Illinois was in 1818 toegelaten tot de Unie als de eenentwintigste staat. De naam is afgeleid van dien van de rivier, die de voornaamste is van alle stroomen die den staat doorsnijden en „Menschen rivier" beteekent. Dit grondgebied was eerst een deel van het groote Noord West Territoor, waartoe ook Ohio, Indiana en Michigan behoorden. Toen de pas genoemde staten daarvan waren afgenomen, werd het overblijvend deel, dat de tegenwoordige staten Illinois, Wisconsin en een deel van Minesota omvat, het Territoor van Illinois genoemd.

Vijandelijkheden met de Indianen beletten eerst het bevolken van den nieuwen staat. Het noordelijkste deel, dat uit schoone prairies bestaat, werd eerst na 1850 ingenomen door nederzetters uit het Noorden van Europa en door bewoners uit de noordelijkste streken van de toenmalige staten der Unie. Het zuidelijk deel, dat veel hout en wild bevatte, werd al vroeger bevolkt, meest door lieden uit de meer zuidelijke streken der Yereenigde staten.

Het was naar dezen staat dat Thomas Lincoln besloot te verhuizen. In het vroege voorjaar van 1830 maakte hij zich voor den tocht gereed. Zijn doel was om zich neder te zetten in Macon county, waar een familielid, Thomas Hanks, alreeds woonde en vanwaar de beste berichten kwamen wat stoffelijke vooruitzichten betrof.

Of dit nu al insloot om weer jaren van ontbering te doorworstelen, en zonder kerk en kluis zijn gezin op te voeden, daarover bekommerde Thomas Lincoln zich schijnbaar niet zoo veel, precies zooals meer dan een van den Hollandschen stam, die maar de wildernis ingaat zonder te vragen naar het mogelijk schade lijden der ziel.

De geheele familie der Lincolns en Johnstons ging op reis,

Sluiten