Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op een anderen keer had hij het te stellen met den kampioen van Coles County, Daniël Needham. Deze vechtersbaas dacht dat er in de gansche Unie niemand was dien hij niet staan kon. Ruw en beleedigend klonk zijn uitdaging. Eerst een worstelpartij. Twee keer legde Lincoln hem neer. Daarop eene formeele hokserij. Met een bloedende neus en een blauw oog droop Needham af.

Dan was er Jack Armstrong, een groote vierkante kerel. Geen man aan de Sangamon rivier, die het met succes tegen hem kon opnemen. Lincoln werd gedwongen met hem aan den dans te gaan.

Ze vochten. Green van beiden behaalde eenig voordeel. Daarop beging Armstrong een gemeene streek. Met al zijn kracht greep Lincoln hem bij den stierennek en hield hem, als ware hij een jongen, op armslengte van zich af. Maar Armstrong was er niet alleen. Een geduchte bende „Clary Grove Boys" hadden de nederlaag van hun hoofdman gezien en drongen nu op Abe aan. Deze retireerde heel bedaard, tot hij met zijn rug tegen een winkel stond, afwachtende wat de boys zouden doen. Dit was het eergevoel van Jack Armstrong te veel. „Jongens", zei hij, „Abe Lincoln is de beste kerel, dien wij ooit ontmoet hebben. Hij zal een der onzen zijn." Yan dien tijd was Jack Armstrong een van Lincoln's beste vrienden.

In de buurt zijner woonplaats, geen opstootje dat hij niet stillen kon, geen gevecht dat hij niet beslissen kon, maar ook geen man meer populair dan hij.

Sluiten