Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK Y.

Soldaat, Candidaat, Winkelier, Landmeter en Postmeester.

Godt ghevet al zijn ampt en tijt Al wat hij schickt en weert En menght zich. niet verkeert. Zoo wie zijn schiokingli teghenstrijt En 'twerok poocht te verhaasten Betreurt zjjn doen ten laatsten.

Dikk Volkertsz. Coobnhert.

Dat een spreekwoord niet altijd een waar woord is, werd bewezen in het leven van Abraham Lincoln. „Een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken" scheen hij te zijn. in het tijdperk van zijn bestaan dat we thans behandelen. Maar het liep toch beter uit dan menigeen verwachtte, zelfs het oude spreekwoord ten spijt.

Hoe dat al zoo te werk ging zullen wij nu verhalen.

In het voorjaar van 1832 was Lincoln buiten betrekking. Zijn patroon, de heer Offut, was bankroet gegaan, gelijk in die dagen van „wild cat" geld en allerlei dwaze ondernemingen met het geld van anderen begonnen, zoo telkens gebeurde. Wat moest Lincoln nu doen?

Hij besloot om naar een politiek ambt te staan, en wel dat

Sluiten