Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als besmet heeft, die groeiende neiging om de wilde en woeste uitbarstingen van den hartstocht te stellen, in plaats der nuchtere

vonnissen van de rechtbank.

Verhalen van misdaden door het grauw (mobs) bedreven, komen eiken dag uit alle hoeken des lands tot 0^- Het an is van Nieuw Engeland tot Louisiana vergiftigd. Zulke gewe daden zijn niet aan het klimaat toe te schrijven, noch bij voorkeur in slavenhoudende of in slavenwerende Staten te vinden.

Wanneer mannen het in het hoofd krijgen om spelers op te hangen of moordenaars te verbranden, dan behooren zij te bedenken, dat in de verwarring, die gewoonlijk zulke toonee en met zich brengen, zij misschien een onschuldige ophangen o verbranden. En dat gaat net zoo lang en net zoo ver, tot de bolwerken, opgeworpen ter verdediging van personen en eigendommen, worden geslecht en geminacht.

Aan den anderen kant, wanneer goede mannen, die rust en orde liefhebben, die begeeren de wetten te gehoorzamen die gaarne hun bloed zouden storten voor de bescherming van hun vaderland, zien, hoe hun bezittingen worden verwoest, hun personen aangerand, hun gezinnen beleedigd en hun levenbedreigd wordt en nergens grond van hoop op beterschap bespeuren een gouvernement moeten dienen, dat hun geen bescherming biedt, zou het dan zoo'n wonder zijn dat zij naar een verandering van bestuur verlangen, waarbij zij niets te verliezen hebben Daarom dan indien door de werking van dezen mobokratischen gees , (geest van de heerschappij van het gepeupel) waarvan helaas. allen moeten erkennen dat hij overal in den lande bestaat he sterkste bolwerk van elk gouvernement verbroken kan worden, ik bedoel de gehechtheid van het volk, waar gaan wij heen^

Hoe dat gevaar te ontgaan? Het antwoord is eenvoudig. Laat ieder Amerikaan, iedere beminnaar van vrijheid ieder die het nakroost de kostelijkste erfenis ongerept wil achterlaten, ] het bloed der Revolutie zweren, dat hij nimmer zelfs in he geringste niet, de landswetten zal schenden, noch ooit dulden

Sluiten