Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VH.

Lincoln als Advocaat.

,.Ja, als 't niet kan, dan kan het met", Zoo koor ik alle dagen Van fiauwerts en van tragen;

Maar ik — ik haat dat laffe lied; En, zoo mij God de kracht wil gunnen, Dan zeg ik, wat er ook geschiedt, 't Moet kunnen !■'

J. P. Heije.

De Nederlandsche dichter, wiens woorden wij hier boven schreven, werd geboren precies in hetzelfde, jaar al. A irah Lincoln en de poët, die door zijn „Vlaggelied en „Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein" zoo populair was in zi3ne dagen, heeft zeker op eigenaardige wijze vertolkt een van de beste karaktertrekken van ons Amerikaans* volk en met name van

L Want onze held wist inderdaad van aanhouden en doornen. Dat bewees Hij ook in betrekking tot het ambt dat lnj

lans- reeds had begeerd, het advocatenambt.

Wat vaste wil, wat doorgezette studie, wat rusteloos voortarbeWen was er niet noodig om hem, die ternauwernood een jaar ile lagere school bezocht had en heel geen middelbaar o

Sluiten