Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door te zetten, dan weigerde hij beslist om iets te ontvangen als zijn aandeel in het loon voor zulk een rechtsgeding.

Hij had een afkeer van de zoogenaamde streken der advocaten, waarbij sommigen gebruik maken van allerlei technische dingen en dingetjes om een zaak slepend te houden, of om hun

proces te winnen.

Maar was hij overtuigd van het recht van zijn cliënt, dan spande hij zich geheel en al voor de zaak en menig pleidooi Werd door hem met glans gewonnen.

Een van de levensregels van Lincoln was om in elke eerlijke taak die de zijne was, zijn uiterste best te doen, de uitkomst

aan God overlatend.

Dat is een stelregel, die we allen wel mogen aanvaarden, wat ook onze plaats in de maatschappij moge wezen.

„Wat waard is om gedaan te worden", zegt een Engelsch spreekwoord, „is waard om goed gedaan te worden' . Onthoud dat wel, jonge man, die dit leest. Het zal een van de geheimen zijn voor u om wel te slagen in de wereld.

Allerlei treffende voorbeelden van Lincolns oprecht en onzelfzuchtig advocatenleven heeft de geschiedenis bewaard.

De heer Masters van New Salem werd eens bedreigd met een rechtsgeding. Hij zocht zijn ouden buurman op in Springfield en vroeg Lincoln hoeveel hij zou eischen, indien hij de zaak voor

het gerecht bracht. „Wel", antwoordde de onbaatzuchtige Lincoln,

„tien dollars; maar ik raad u aan om het in der minne te schikken met uw tegenstander, dan kost het geval u niets.'.

Meer dan eens was hij de kampioen van den verdrukte en arme. Eens klopte er een weduwe bij hem aan. Een oneerlijk advocaat had heel wat opgestreken van pensioengeld dat haar wettig toekwam.

Met verontwaardiging vervuld begon hij direct en voor eigen rekening een proces tegen den uitzuiger en spoedig had de

weduwe het hare.

Voor neger-vluchtelingen pleitte hij meer dan eens, ofschoon

Sluiten