Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hoeveel ben ik u verschuldigd?" vroeg de dankbare

"^Ik hSp' dat u een dollar of vijftien niet te veel acht". sprak Lincoln. !en dan betaal ik n de belft van de onkosten om het

riitëpS z^keer" waren twee heethoofden in Springüeld uren hofHcr flisüuut over de hoogst gewichtige vraag, 5 eigenlijk 7^ ^- lengte behoorde «e wezen van een mensehenbeen. Er zijn nn eenmaal dwazen d,e

"TaiTzif STT' niet met elkander eens konden worden, becaven de dispntanten zich naar advocaat Lincoln, d,e langzamerhand den naam van een Salomo kreeg, wegens zijne practi-

^'^Lincoln wilde de neuswijze lieden eens een goed lesje leeren en nam aan de kwestie te beslissen, natuurlijk tegen betaling van eëu gepast honorarium. De redetwisters verklaarden zich hereid om hem de zaak en uitspraak toe te vertrouwen.

^Aif ts srlts: SUS

Cl» bezoden en heeft al heek,

Het wordt tijd dat het moe^kprnbten b«hst

nachten, Z de kwettie heeft gekost ben ik ten slotte gereed

EJSZïïX S" ™te en stellige over-

m°ZoT Ttwoordde™ de zotten naar hunne dwaasheid, zooals Salomo reeds eeuwen geleden had aangeprezen.

Sluiten