Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sloat Californië had geproclameerd als tot de Vereenigde Staten behoorend.

Dat groote, rijke en schoone grondgebied hadden de Amerikanen juist weggekaapt voor den neus van de Engelschen, die eene vloot hadden uitgezonden om het land te annexeer en, maar die een dag of wat te laat arriveerden.

Alreeds in 1848 werd er goud ontdekt te Coloma, aan de Amerikaansche rivier in Californië en het duurde niet lang of stroomen van goudzoekers kwamen over zee om er een Dorado, een land van geluk, te zoeken en somtijds te vinden.

Het Congres, waarin Lincoln zitting had, had heel wat zaken van importantie onder den hamer. Daaronder was het vaststellen van een nieuw Tarief, hoofdzakelijk om de regeering van inkomsten te voorzien en niet zoozeer om de Amerikaansche nijverheid te beschermen. De Democraten, die destijds de meerderheid hadden in het Congres, waren tegen de z. g. n. bescherming, of protectie der inlandsche nijverheid. De vrije handel was toenmaals en is nog steeds een van de groote artikelen op hun program, terwijl de Whigs en hunne opvolgers, de Republikeinen, waartoe Lincoln behoorde, in protectie een der steunpilaren zien van onzen nationalen voorspoed.

Een congressioneele handeling waar Lincoln, als man des volks, meer mede tevreden was, was de verlaging van het posttarief en het uitgeven van postzegels. Dit tarief bedroeg echter nog van vijf tot tien cent, al naar mate de afstand. Eerst in 1863 werd het tarief verlaagd tot drie cent en in 1883 tot twee cent per ons.

Eén wetsontwerp, alreeds in 1846 ingediend, zou het Dertigste Congres heel wat moeite kosten, en jaren na afloop ervan nog een nasleep van ellende over de Unie brengen. Het was de beroemde „Wilmot Proviso", alzoo genaamd naar den vader ervan, den Democraat David Wilmot, van Pensylvania.

Het was bedoeld als een voorwaardelijke wet, provisie makend, in geval ons grondgebied van Mexico ten deel viel, om in dat

7

Sluiten