Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meer dan eens, ja vele malen, weigerde hij beslist om zaken te verdedigen die twijfelachtig waren van karakter en verkeerd van gehalte.

En dan gaf hij zijn would-be-begunstigers nog een lesje mede ook.

Eens kwam een man bij hem en zijn collega Herndon.

Lincoln luisterde naar zijne beweringen. Het was den beschuldiger om zes honderd dollar te doen.

Ernstig zag onze advocaat hem aan: „Ja, het is zeer wel mogelijk dat wij dit geding voor U kunnen winnen en U met zes honderd dollars verrijken. Maar dit zal eene heele buurt in opschudding brengen, en een weduwe met zes vaderlooze kinderen in groote ellende. Gij moet bedenken, vriend, dat eene zaak voor de wet in orde kan zijn, maar daar is nog niet mede bewezen dat zij zedelijk recht is. Wij zullen uw zaakje niet accepteeren, maar laat mij U een goeden raad geven, gratis :

U lijkt mij een flink en energiek persoon toe. Probeer om die zeshonderd dollars op betere wijze te verdienen."

Meer dan eens maakte hij in zijn praktijk gebruik van zijn onuitputtelijken voorraad van vertelsels.

Eens toen hij aan het pleiten was tegen een advocaat, die sterk overdreef en daardoor de waarheid te kort deed, sprak Lincoln als volgt :

„Mijn geachte opponent heeft één groot gebrek. Wanneer zijn argumenten hem geheel en al te pakken krijgen, dan staakt zijn faculteit van waarheid-spreken direct haar werk. Deze mijnheer is precies gelijk aan een stoombootje dat ik meermalen zag, toen ik nog op de rivier voer. Het ding had een vijf voet stoomketel en een fluit die zeven voet lang was, en wanneer de kapitein de fluit gebruikte kwam de geheele machinerie tot stilstand en de boot ging geen duim meer vooruit."

Natuurlijk ging er uit het gehoor een schaterlachen op, dat de arme Tertullus met zijn overdrijvingsmethode geheel en al uit het veld sloeg.

Op zekeren keer, toen een advocaat tegen Lincoln pleitte, lichtte

Sluiten