Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zoogenaamde Amerikaansche woestijn had doorkruist en den weg naar Californië gebaand. Vroeger ging men steeds over zee derwaarts. Hij had onnoemelijke hinderpalen ontmoet op zijne lange reis door de bergstreken en over de onafzienbare, dorr zandvlakten van het Westen. Maar hij had alles overwonnen en Californië voor de Unie verzekerd. Zijn volgelingen bewonderden hém en gaven hem den titel van „Padvinder." Maar de oppositte

noemde Frémonts partij: „Mnilezel-etende-zwarte-repnbhketnen." Dat eerste had betrekking op wat de „Padvinder en zq legertje hadden moeten doen, toen hongersnood hen dreigde en er -een beter voedsel was dan het vleesch der muildieren.

Het tweede deel der benaming, „zwart" had natuurlijk trekking op hun pleiten voor de negers. Ook noemde men de Republikeinen wel de „wollige paard partij», naar eene vertelling meldend dat Frémont op zijn tocht een paard had ontdekt, dat met wol bekleed was, in stede van met haar. Wel een eigenaardige naam om op eene staatkundige richting toe te passen. Maar de Amerikanen zijn in zulke titelatuur zeer vin ingrij . ZoTwerd eene partij, die destijds streed tegen het verenen van stemrecht aan de nitlanders, en wier lenze was.

voor de Amerikanen", bestempeld met den naam van „Weet nieten » omdat hare leden, wanneer men hen vroeg naar hunne beginselen en doeleinden, steeds ten antwoord gaven: „Ik weet ' Andere partijen of fracties zijn er geweest, die men „Schuurbranders", de „Locofoco partij», de „Groene Rug en

Ten"1 ook de Republikeinen tegenwerkte, toen in November de stemmen werden geteld, bleek het dat de nieuwe partij een verbazende kracht had ontwikkeld in het Noorden

"men haar ook had trachten te brandmerken als ,£e nieuwe geographische partij", (omdat er alleen mannen van het Noorden toe behoorden) hoe luid men ^

Unie in gevaar bracht, ja, hoe men voorspeld had dat de verkiezing

Sluiten