Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van iiémont ongetwijfeld zou uitloopen op de zekere enonmiddelijke verbreking der Unie, niettegenstaande dat al, bleek het dat 11 émont niet minder dan 114 electorale stemmen op zich had vereenigd en bijna anderhalf millioen stemmen des volks.

Toch droegen de Republikeinen ditmaal de zege niet weg, want de Democraat, Buchanan, verwierf 174 keurstemmen en' had over de één millioen en acht honderd duizend volksstemmen.

Nog was het de ure der duisternis, wat betrof het arme kroost van Cham.

Nog bleef het land allerwege in spanning.

Het bloedend Kansas en het zuchtend en voortgesleept en voortgezweept negervolksken, zou troost hebben kunnen putten uit het beroemde ,,Christelijck Liet" van Marnix:

„Lijdt U, mijn ondersaten,

Die oprecht sijt van aard,

God sal U niet verlaten,

Al sijt ghy nu beswaart...

Oorlof, mijn arme schapen,

Die sijt in grooten nood,

U herder sal niet slapen

Al sijt ghij nu verstroit.

Tot God wilt U begeven,

Sijn heylsaam Woort neemt aan,

Als vrome Christen leven,

't Sal hier haast sijn gedaan."

Sluiten