Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaar te brengen. Verder beweerde Lincoln dat de vaderen der

Constitutie verwacht hadden dat de slavernij in den loop des

tijds zou worden uitgeroeid, gelijk bewezen werd, uit hun besluit

om de instelling niet in te voeren in nieuw grondgebied.

Hij bewees dat Douglas' Kansas-Nebraska-wet een verkia

ting was van vroeger plechtig E

° T)0Uglas betuigde het eens te zijn met de Dred Scott uit

SDraak toonde Lincoln het folk door glasheldere, logische redeneering aan dat zijn opponent door deze betuiging met zichzelven in tegenspraak was. Want, waar hij in zgn eigen wetsontwerp aan het volk der nieuwe staten de beslissing wilde laten over vrijheid of slavernij, daar liet hij de slavernij reefe de^natuurlijke wettige instelling zijn in bet nieuw gebied, door zijn accepteeren van de Dred Scott uitspraak, die de slaverng wet-

''Ïet' vo'lk zag^ weldra de inconsequentie van Douglas' redenen in en begon z|i schipperen te beschouwen in bet rechte licbL

Toen in November van het jaar 1858 de stemmen werden geteld, bleek het dat Lincoln de meerderheid op zich ve.

Er waren 126.048 stembriefjes ingeleverd ten zijne gunste.

Het^volk^van' Ilhnois liad^ gesproken. De lange, moei,p. reizen van Lincoln hadden vrucht gedragen m de

r^"drjs^^n£ï

gelezen van de worsteling tusscben de twee reuzen van Ilhnois, °"^rUS. werd niet verkozen doo,r deWetge-

van stemmen. Want nog altijd waren de Democraten in

—r jrrzzzzszsz -...

Sluiten