Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdstuk xiv.

Lincoln tot President der Unie verkozen-

Amerika! Durft gg u 't land der vrijheid heeten,

Waar 't schoonst haar tempel is gestiont r Zoolang de negerslaaf, zich wringende in zijn keten,

Zieltogend aan uw voeten ligt ?

Durft gij Gods vredewoord aan d'Afrikaan verkonden, Wiens rug gij hebt doorploegd met striemen en met

(wonden ?

Bernard Ter Haar.

Ja de begaafde Nederlandsche dichter had wel recht om het boven geschreven woord aan de Vereenigde Staten toe te roepen. Het scheen een booze spotternij te wezen, dat in de Nieuwe Wereld zoo werd geboogd op de vrijheid, terwijl juist Amerika Zoo achterstond bij natiën van Europa, die de slavernij geleidelijk

hadden afgeschaft in hunne koloniën. Maar, het zou niet veel jaren meer duren, of die smaad zou van Amerika worden afgewasschen, ook al koste het stroomen menschenbloed; ook al moest er, zooals Lincoln het later uitdrukte, voor eiken zweepslag op den rug der zwarten, een druppel bloeds worden gestort

door de blanken.

Sluiten