Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdstuk xv.

Wat er al gebeurde voor de inhuldiging.

Er gebeurde heel wat. „

Zoodra het bericht van Lincolns verkiezing het Zuiden bereikte werd er alom op de straten van Charleston, in Zui Carolina, een groot geroep vernomen om een^ zulde^CTl 1 * bond te vormen en het Noorden vaarwel te zeggen. Dadelijk belegde de Wetgevende Vergadering van dien staat eene conventie om te delibereeren over verlating der Unie.

De president, Buchanan, verklaarde in zijn jaarlijksche boo schap aan het Congres, dat geene enkele staat grondwettig recht had om uit den statenbond te treden. Hij haalde president Jacksons woorden met goedkeuring aan, woorden uugesproken in 1839 toen datzelfde Zuid Carolina gereed stond om den band met"'de Unie te verbreken: „Te beweren dat eemge staat het recht heeft om naar willekeur zich af te scheiden van de Lme st^t gelijk met de bewering dat de Vereenigde Staten geene

^Buchanan verklaarde voorts dat de Bondsregering zou zorgen dat de bezittingen der Unie, voor zoover in Zuid Carolina aanwezig eigendom der Bondsregeering bleven.

zeide hij ten slotte, en daarmede deed Inj de zaak

Sluiten