Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XVII

Dc Burgeroorlog; tot op de vrijverklaring der slaven, I Jan. J863.

Het ligt buiten ons bestek om het verloop van den Burgerkrijg tot in allerlei bijzonderheden te schetsen. Wij beschrijven het leven van Lincoln en niet de historie van den grooten, bloedigen, oorlog.

Maar om het optreden van den president der Unie te verstaan, moeten wij een overzicht hebben van de voornaamste krijgsbedrijven.

Die waren vele en velerlei.

Ter Haar schildert ze ons, in de volgende prachtige verzen:

„De worsteling vangt aan. De twee vergrimde volken Staan dreigend met hun krijg'renschaar,

In dichtgesloten drommen daar;

En werpen zich, als twee geladen oorlogswolken,

Die 't voorhoofd kneuzen, op elkaar.

Twee Niagara's zijn 't, die, tuim'lend over rotsen,

Zich plompen in het diep, en bij 't weerbarstig klotsen,

Elkaar bestoken in hun val;

Die, barstend in dien schok, den grond doen daav'rend kreunen

En 't opgeschrikt gebergte steunen,

Als dreunde vóór 't gericht het jongst bazuingeschal.

Sluiten