Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag.

Landssluizen 3Q7

Logementen

Loterijen. _

Lucifersaccijns 238

Mekkagangers _ 454

Merkteekens . 33

Minerale wateren, (toezicht bereiding) 640

Mishandeling van paarden, enz 602

Munitie ^70

Mant, koperen, (verbod van invoer) . 196

Mijnordonnantie 554

Mijnontginningen .... 335

Mijnwet ' ' 654

Neringen

Nummering van kleinere vaartuigen op Java en Madoera. 471

Onderwijs (lager) voor europeanen 262

id. (bijzonder) aan inlanders door europeanen . . 266

id. (godsdienst voor mohammedanen) .... 646

Ontginningen 343

Ontplofbare stoffen

Ontvlambare oliën (bezit en bewaring) 185

Opiumbezit in verboden kringen 119

Opiumregie hq

Orde en tucht op schepen 22

Overschrijving van eigendommen en hypotheken . . . 288

Paarden (mishandeling van) 602

Pakketpostdienst (Binnenland) 648

id. (naar Nederland) 649

id. (naar Buitenland) 650

Pandhuizen 230

Parelvisscherijen 105

Passen 47 2

Pelgrims naar Mekka (bedevaart) 454

id. (vervoer naar en van Hedjaz) 407

Personeele belasting 293

Pestordonnantie 555

Petroleum (bezit en bewaring) 185

id. (bezit en vervoer te land) 185

id. accijns 230

id. (vervoer te water) 188

Planten bij vestingen

Sluiten