Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. ^4.

Politiereglement voor europeanen ^

id. „ inlanders 46

id. „ reeden enz 1

Politiedienaren (reglementen) 709

Postpakketdienst

Preanger-Regentschappen. Schildpadeieren <u/

Premieleeningen

Quarantaine inzake pest 565

id. bepalingen tegen besmettelijke ziekten over

zee ^3®

id. voor besmettelijke veeziekten 580

1

Reedenreglement • •

Reispassen voor vreemde oosterlingen in de Vorstenlanden 44/

id. op Java en Madoer? 435

id. voor het Buitenland 447

Registreering en nummering van kleinere vaartuigen op

Java en Madoera 471

Runderslachtbelasting

Rijden over bruggen van vestingen

Rijtuigen belasting (voor inlanders) 3j3

Rivieren, (waterleidingen Batavia) 713

Schepelingen. Desertie van 19

Schildluiswering

Schutterijen ^

Serehziekte

Secundair spoorwegreglement. '

^ïar-htpn van buffels enz 31ü

„ sommige wijfjesbuffels en koeien verboden 31 i .31

»

Sluisgelden (schut- en doorvaartgelden) ^

Spelen

Spoorwegreglement

Steenen (inzamelen van)

Stoomketels

Stoomvaartordonnantie " " " ' 28

Successierecht

24

Tabaksaccijns

Tabaksplanten en bladeren ^

Tapperijen c

Telegraafkabels

Telegrafen en Telefonen (beschadiging van)

Telefonen *

Sluiten