Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag.

Toelating oostersche vreemdelingen 363

westersche id. 357

Tramreglement voor landbouwondernemingen .... 525

Tramwegen met machinale beweegkracht 504

Triangulatiepilaren 33

Uit- en invoerrechten 242

Vaartuigen (registreeren en nummeren) 471

Vaikensslacht 319

Vee-invoer uit Australië 595

Veevervoer 68

Veeziekten (besmettelijke) 609

Verboden kringen ( opium ) 128

Verstootingen bij Mohammedanen 354

Vestiging van vreemde oosterlingen buiten hunne wijken 369

Vestingwerken. Bouweri en planten bij 30

Vestingen. Rijden over bruggen van 32

Vuurwapenen 170

Wajangspelbelasting 304

Waterwerken. Beschadiging van 24

Wegen (desa-) op ondernemingen 23

Wegenbeschadiging 23

Werkcontracten 429

Werklieden en werkgevers 429

Werkplaatsen (veiligheid in) 630

Werving van inlanders, emigratie 427

„ „ voor Suriname 400

„ „ „ op Java en Madoera voor de

Buitenbezittingen 427

„ „ „ (aanschouwelijke voorstellingen

buiten Ned.-Indië) 427

„ „ „ op Java en Madoera naar de Buitenbezittingen. Wervingsordonnantie 685

Wijken (vestiging buiten de) 369

IJkwezen 189

Ijs (toezicht op de bereiding) 640

Zeebrieven 460

Zegelordonnantie 275

Zoutmonopolie 101

Sluiten