Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Pag.

32. Behandeling van aangehaald opium in verboden kringen in regie-gewesten 128

33. Pandhuizen 130

A. Pandhuispachtreglement 130

B. Pandhuisregie 145

34. Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera * . . 157

35. Aanwijzing der boschdelictën en der daarop vallende straffen op Java en Madoera 165

36. Bepalingen op den in- en uitvoer van vuurwapenen buskruit en munitie 170

37. Bepalingen op het bezit en vervoer van en den handel in vuurwapenen, buskruit en munitie op Java

en Madoera 174

38. Bepalingen omtrent het verveer van ontplofbare stoffen in Nederl.-Indië 182

39. Voorschriften betrekkelijk bezit en bewaring van petroleum en andere licht ontvlambare oliën in Ned.-Indië 185

A. Bezit en vervoer te land ........ 185

B. Vervoer te water • 188

40. Ijk en herijk van maten en gewichten 189

41. Verbod van invoer van koperen munt in Ned.-Indië 196

A. Verbod invoer koperen munt op Java en Madoera 196

B. Strafbepalingen op Sub. A. hier voren .... 196

C. Verbod invoer duiten in Ned.-Indië .... 196

D. Maatregelen om aan den omloop van duiten op Java en Madoera een einde te maken . . . 197

E. Strafbepalingen in verband met sub D. hier voren 199

F. Strafbepalingen in verband met sub D.en E. hier voren 200

G. Strafbepalingen op het vervaardigen van duiten. 201

42. Bepalingen omtrent het ór.wett g brievenvervoer in Ned.-Indië 202

43. Bepalingen betreffende beschadiging van telegrafen

en telefonen in Ned.-Indië 205

A. Telegrafen 205

B. Telegraafkabels 207

C. Telefoonlijnen 208

44. Bepalingen omtrent den accijns op Java en Madoera 208

A. Inlandsch gedistilleerd 208

B. Petroleum 230

C. Lucifers 238

D. Tabak 240

Sluiten