Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Pag

E. Bijzondere vrijgevige bepalingen op het reizen van eenige categorieën van inlanders en vreemde Oosterlingen 453

80. Bepalingen ten aanzien van hen, die zich ter bedevaart naar Mekka wenschen te begeven uit Ned.-lndië 454

81. Bepalingen omtrent de zeebrieven en jaarpassen in Ned.-lndië 460

A. Verordening betreffende de zeebrieven en jaarpassen in Ned.-lndië 460

B. Nieuwe formulieren voor de verklaringen ter bekoming van zeebrieven en jaarpassen . . . 465

C. Afgifte van zeebrieven, jaarpassen, certificaten

enz 469

D. Model der jaarpassen 469

E. Passen voor kleinere vaartuigen op de Buitenbezittingen 471

82. Registreering en nummering van kleinere vaartuigen

op Java en Madoera 471

83. Algemeen reglement voor spoorwegdiensten in Ned.lndië 479

84. Bepalingen op de secundaire Spoorwegen in Ned.lndië 497

A. Algemeen reglement 497

B. Toepasselijke verklaring op een deel der Staatsspoorwegen op Java 503

85. Algemeen reglement voor tramwegen met machinale beweegkracht in Ned.-lndië 5C4

86. Reglement op den aanleg en het gebruik van tramwegen ten behoeve van ondernemingen van Landbouw en Nijverheid in Ned.-lndië 525

87. Automobielen c. 529

A. Ordonnantie op de automobielen 529

B. Uitvoeringsvoorschriften van A 533

88. Bepalingen omtrent de begraafplaatsen in Ned. Indië. 536

89. Quarantaine bepalingen ter voorkoming van het overbrengen van besmettelijke ziekten over zee in Ned.lndië (quarantaine-ordonnantie) *• 538

90. Bepalingen ter voorkoming en beteugeling van epidemieën in Ned.-lndië (epidemieënordonnantie). . . 555

91. Pestordonnantie 565

92. Maatregelen ter voorkoming van het overbrengen eener besmettelijke ziekte over zee in Ned.-lndië 579

Sluiten