Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Pag.

103. Bepalingen omtrent lossen en laden van petroleum

c. a. op reeden, enz. in Ned.-Indië 618

104. In- en overschrijving van den eigendom van- en hypotheek op gronden, door inlanders in eigendom verkregen 621

105. Reglement op de beveiliging bij het verblijven in fabrieken en werkplaatsen 630

106. Reglement op het maken van ijs en minerale wateren 640

107. Regeling op de zoogenaamde gemengde huwelijken 643

108. Regelen omtrent het toezicht op het Mohammedaansch godsdienstonderwijs op Java en Midoera, met uitzondering der Vorstenlanden 646

109. Bepalingen op den Pakketpostdienst .... 648

A. Pakketpostdienst (Binnenland) 648

B. idem (naar Nederland) .... 649

C. idem (naar Buitenland) .... 650

110. Mijnwet en mijnordonnantie 654

A. Mijnwet 654

B. Mijnordonnantie (uitvoering van A) 659

111. Werving van inlanders op Java en Madoera voor

de Buitenbezittingen 685

A. Wervingsordonnantie 685

B. Voorschriften tot uitvoering van de wervingsordonnantie van Staatsblad 1909 no. 123, opgenomen

in B. B. No. 6962 690

112. Preanger-Regentschappen, Schildpadeieren . . . 707

113. Pepercultuur 707

114. Bankpapier. Muntwezen 708

115. Politiedienaren. Reglementen 709

116. Bepalingen omtrent het houden van openbare verkoopingen in Ned.-Indië 709

A. Vendukantoren. Reglementen 709

B. Pandhuizen. Vendukantoren 710

C. Pandhuizen. Vendukantoren 711

117. Irrigatiewezen. Waterverdeeling Semarang . . . 712

118. Rivieren. Waterleiding Batavia 713

118. A. Bepalingen tot wering van Chineesche geheime

genootschappen in Ned.-Indië 717

118. B. Herziening van de bepalingen betreffende tien invoer, het bezit en den omloop in Ned.-Indië van zilveren muntspeciën enz 718

Sluiten